Wat is Nano?

Wat is Nano?

Uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer (sub 23 nm emissions)
Benzine auto katalysatoren zijn nabranders. De rookdeeltjes die uit de motor komen, worden door de katalysator op een temperatuur van 400 graden opnieuw verbrandt tot deeltjes kleiner dan 10 nanometer. (10 000x kleiner dan een menselijk haar) Deze deeltjes zijn alleen zichtbaar met meetapparatuur van 10duizenden euro’s. Op deze manier doet de olie / auto industrie voorkomen dat het om schonere verbranding gaat. (superclean pict) Daarnaast worden er veel chemicalien aan de benzine toegevoegd om te zorgen dat de motor en de katalysator niet beschadigen. Deze toevoegingen bestaan voor een deel uit onverkoopbaar giftig afval van andere industriële processen. Om zichzelf te beschermen tegen rechtszaken heeft de olie industrie in 2008 EU-wetgeving weten te realiseren waarbij de uitstoot van deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal is geworden. Op deze manier kunnen ze dus ook onverkoopbaar giftig afval legaal in de atmosfeer lozen. Voor verdere toelichting: lees hier

Hoe komen nanodeeltjes vrij?
Als het niet uit vliegtuigen komt, dan komt het wel uit benzine auto's en als het niet uit benzine auto's komt dan komt het wel van vuilverbranding. Komt het niet van vuilverbranding, dan komt het wel van kolencentrales en als het niet van kolencentrales komt dan komt het wel van pesticiden in de landbouw.

De onmogelijkheid van emissiehandel
Via emissie handel (klik voor uitleg hierover) kunnen bedrijven die meer CO2 willen uitstoten dan toegestaan en hiermee hun uitstoot plafond verhogen. Echter er wordt niet alleen CO2 uitgestoten, er worden ook enorme hoeveelheden giftig ultrafijnstof uitgestoten. Dat betekend dus simpelweg dat het bijkopen van emissie rechten voor meer kanker en chronisch zieken in de omgeving van zo’n bedrijf zorgt. Daarnaast is er ook nog een versie dat, als een bedrijf in een ver land investeert in emissie reductie, dat dat bedrijf in eigen land eenzelfde hoeveelheid méér mag uitstoten. Een totaal criminele constructie dus, als je weet dat er met CO2 tegelijkertijd ook kankerverwekkend uitrafijnstof wordt uitgestoten.

Denk hierbij aan een systeem waarbij een automobilist die weinig kilometers maakt en langzaam rijdt om het milieu te beschermen zijn uitstootrechten zou kunnen verkopen aan een hardrijdende kilometervreter.

Een video die duidelijk uitlegt wat er mis gaat in de emissie handel. Note: Jammer genoeg begrijpen de mensen van story of stuff het probleem ultrafijnstof nog niet. kijk hier

Nanodeeltjes blokkeren zuurstof op celniveau
Benzine auto katalysatoren verbranden fijnstof op 400 graden tot stofdeeltjes kleiner dan 23 nanometer. Metingen tonen aan dat je het dan hebt over 100 000 deeltjes per kubieke centimeter lucht. Onderzoek laat zien dat dit zomaar tot miljoenen deeltjes per kubieke centimeter lucht kan oplopen. Het gif dat vrijkomt is zo ontworpen dat jongere gezonde mensen het niet voelen. Doordat de deeltjes zo enorm klein en licht van gewicht zijn verspreidt het zich over grote gebieden en houdt het zich daarom ook niet aan milieuzones. Deze nanodeeltjea dringen door hun kleine afmetingen gemakkelijk ons lichaam binnen. Ze zijn van hetzelfde formaat als de bouwstoffen die via de receptors onze cellen worden binnengebracht. Door de enorme aantallen kunnen ze zuurstof opname op celniveau blokkeren. Cellen die zonder zuurstof functioneren noemen wij kankercellen. Dit nano is daarmee de belangrijkste oorzaak van kanker. 1 op 3 mensen wordt op een dag wakker en heeft kanker, omdat ze die troep nooit in hun lichaam hebben voelen aankomen.

Voor verdere uitleg: lees hier

Het diesel schandaal (Benzine vs Diesel)
Het verhaal over benzine: Lees hier
 
Er zijn diverse redenen waardoor men heeft besloten tot het diesel schandaal
 
1. Zondebok luchtvervuiling
2. Winstoogmerk
3. Vergiftigings agenda
4. Verdiensten pharmaceuten
4. Auto verkoop
5. Diesel is nodig voor het leger
6. Diesel uitstoot is wettelijk illegaal.
 
 
Het officiele verhaal van de overheid is: De lucht is nog nooit zo schoon geweest. Maar dit blijkt steeds meer een fabeltje te zijn. Dus er moest een zondebok worden aangewezen.  Aangezien je de uitlaatgassen van diesel kunt zien en ruiken werden dus diesels en andere voertuigen met zichtbare luchtvervuiling tot zondebok verkozen. 
 
Uit een vat ruwe olie haalt de olieindustrie tegenwoordig twee keer zoveel benzine als diesel. Bij eenzelfde prijs voor diesel en benzine wordt er dus twee keer zoveel aan benzine verdiend. Daarbij komt nog dat diesels veel minder gebruiken per kilometer, dus door diesels om te ruilen voor benzine autos gaat ook dat voordeel voor de automobilist verloren. 
 
Diesel uitstoot daar wordt je wel ziek van, maar ga je niet zo snel dood aan. Deeltjes van diesel uitstoot zijn  gemiddeld zo’n 100 nanometer. Benzine deeltjes zijn 10 nanometer en kleiner. Diesel uitstoot is daarmee wettelijk illegaal omdat deeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal mogen worden uitgestoten. 
 
Benzine uitstoot is door de kleinere deeltjes een stuk dodelijker dan diesel deeltjes en is een veel belangrijker oorzaak van kanker omdat het de zuurstof opname op celniveau blokkeert. We weten dat kanker patienten het grote feest zijn voor de farmaceuten in de vorm van de opbrengsten van de peperdure chemokuren. 
 
Electrische auto’s worden zwart gemaakt met indianen verhalen door de media. B.v. bij het remmen zou er enorm veel fijnstof vrijkomen, dit terwijl een electrische auto gewoon op de motor remt. Door dit soort leugens zullen de meeste mensen die diesel rijden toch weer sneller overstappen op een benzine auto. 
Door het diesel schandaal kunnen er weer meer auto’s worden verkocht.
 
Protocollen voor de filter industrie om de waarheid over nano te verbergen.
Hepa filters zijn de filters die gebruikt worden om stofdeeltjes tegen te houden. Als je kijkt naar de specificaties van Hepa filters dan kom je altijd dit soort getallen tegen.
 
99.99%, 
99.9999%, 
99.999999% 
 
Die getallen zien er heel indrukwekkend uit en vertellen je hoe efficiënt een filter werkt. Maar dit soort efficiëntie geldt alleen maar voor deeltjes groter dan 0.3 micometer (300 nanometer). De mazen van zo’n filter zijn niet kleiner dan 0.3 micrometer. Kleinere deeljes gaan hier gewoon allemaal doorheen. Over de efficiëntie voor die kleinere deeltjes zul je bij filterfabrikanten weinig vinden. Kortom wil je nanodeeltjes tot b.v. 0.01 nanometer kunnen filteren dan zul je daar geen filter gegevens voor vinden. 
 
Naast hepa filters zijn er ook nog ulpa filters. Dit zijn duurdere filters die in cleanrooms gebruikt worden. Die werken dan voor deeltjes groter dan 0.1 micrometer (100 nanometer). Je snapt dat ook die filters nog steeds open ramen zijn voor deeltjes van 10 nanometer en kleiner. 
 
Tot nog toe zijn de enige filters waarmee nanodeeltjes redelijk goed tegengehouden kunnen worden electrostatisch geladen filters. De filter draden (fibers) waar het filter uit bestaat zijn dan magnetisch voor kleinere deeltjes. Auto interieurfilters zijn daarom altijd electrostatische filters omdat ze de nanodeeltjes uit de uitlaat van de auto die voor je rijdt moeten tegenhouden. Ze noemen het echter pollenfilters, omdat ze de waarheid niet willen vertellen over de nanouitstoot van katalysatoren. Pollen zijn ongeveer 20 nanometer. Deze filters houden ook aardig effectief de veel kleinere, gevaarlijkere nanodeeltjes tegen die uit de auto’s komen die voor je rijden, met name in de recirculatie stand van de luchttoevoer en op de maximale ventilator snelheid.
 
De nieuwste ontwikkeling op filtergebied zijn nanofibers en die zullen als eerste toegepast worden in auto interieurfilters. Daarmee zal de lucht in een autocabine flink schoner worden van nanodeeltjes.
 
Onwetenschappelijk meetsysteem PM 10, Pm 2.5 om nano te verbergen.
De protocollen voor meetsystemen voor fijnstof zijn bedacht om ultrafijn en moleculair nanostof buiten de meetresultaten te houden. Met het systeem van PM10 en PM 2.5, (10 micrometer en kleiner en 2.5 micometer en kleiner) zal nooit duidelijk worden wat de aantallen kleinere deeltjes zijn. Daarmee zal de aandacht alleen gericht blijven op de grote deeltjes. Dit systeem moet worden veranderd in groepen b.v. 100 nanometer tot 1 micrometer, 10 nanometer tot 100 nanometer, 1 nanometer tot 10 nanometer, en zo verder. Dan weet je tenminste waar je het over hebt. Wat je verder moet weten is dat gewicht niet heel belangrijk is, maar dat het uiteindelijk om het gezamenlijke oppervlak gaat van de deeltjes. Stel je voor dat je 1 deeltje van 1 microgram ophakt in 1 miljoen deeltjes. Die miljoen deeltjes wegen dan tezamen nog steeds 1 microgram. Als je daarna het oppervlak van dat ene deeltje vergelijkt met het oppervlak van die miljoen deeltjes, zul je zien dat het oppervlak van die miljoen deeltjes exponentieel groter is.
Op Schiphol gaan ze nu PM 0.1 meten. Daarmee houden ze weer vast aan dit onwetenschappelijke meetsysteem en weet je bij voorbaat dat de uitkomst gemanipuleerd is. Realiseer je dat deeltjes uit vliegtuigen 100 tot 1000x kleiner zijn dan 0.1 micrometer. Ik snap niet dat de medewerkers van het RIVM dit niet torenhoog van de klok blazen.
 
De rol van de milieubeweging: Teken de petitie
Het CO2 opwarming van de aarde verhaal van Al Gore is omarmd door de milieubeweging simpelweg omdat daar het geld vandaan komt waarmee hun salarissen betaald worden. Greenpeace en alle andere grote milieuorganisaties tekenen mee bij de klimaat accoorden. De waarheid is dat planten CO2 nodig hebben om te overleven, bij te weinig CO2 gaan ze gewoon dood. Het CO2 sprookje is de wereld ingeholpen zodat BigOil en BigEnergy kunnen blijven vervuilen in de vorm van nano uitstoot. Met die vervuiling geven ze BigPharma de gelegenheid om biljoenen te verdienen aan chronisch zieken. Met de nano vervuiling wordt de buitenlucht magnetisch gemaakt en daarmee krijgen de telecommunicatie bedrijven de mogelijkheid om miljarden te verdienen aan draadloze communicatie die voorheen onmogelijk was en ook weer onze gezondheid schaadt. Zonder de legalisatie van nano vervuiling zou de luchtvaart industrie lang geleden gedwongen zijn om op waterstof te gaan vliegen. Kortom de belangen zijn mega en daarom kan het niet zo zijn dat de Milieubeweging roet in het eten zou gaan gooien. Momenteel wordt de Milieubeweging ingezet om de diesels de schuld te geven van de luchtvervuiling, waarmee ze het benzine auto promotie team voor de olie en auto industrie zijn geworden. 
 
Waarom chemtrails onmogelijk condens kan zijn.
Als je omhoog kijkt naar wat vliegtuigen tegenwoordig achterlaten dan weet je, nadat je deze website hebt gelezen, dat wat je daar ziet alleen maar mogelijk is met nanodeeltjes. Condens kan gewoon niet zolang blijven hangen. Alleen vaste nanodeeltjes kunnen door hun zeer geringe gewicht en afmetingen zo ver uitwaaieren en zo lang blijven hangen. Dan begrijp je ook waarom er o.a. voor aluminium oxide is gekozen.  Het reflecteert het zonlicht uitstekend en het is een superlicht metaal. Ik heb overigens het vermoeden dat het aluminium oxide in chemtrails voor een belangrijk deel afkomstig is van verwerkte benzine auto katalysatoren, omdat die van aluminium oxide zijn gemaakt.
 
CO2 vs Ultrafijnstof.
CO2 is in een aantal jaar van 320 ppm gestegen naar 400 ppm (in de winter 420 ppm) dat klinkt erg maar als je iets verder kijkt is het niets, want als je het totaal plaatje bekijkt van alle gassen in de lucht dan krijg je dit:
Voorheen was het 999,680 ppm en nu 999,600 ppm, dat is dus een verandering van 0,00008% en daar gaat de wereld echt niet van dood. Daarbij moet je ook nog weten dat als het CO2 gehalte rond de 180 ppm is dat dan alle planten & bomen dood zouden gaan. In elke kas pompen ze rond de 1.500 ppm CO2 en de mensen die werken in die kassen gaan ook niet dood. Het CO2 gehalte in de buitenlucht moet dus eigenlijk veel hoger zijn om een betere planten groei te krijgen. Daarentegen wijzen metingen van ultrafijnstof soms tot 100 000 deeltjes per kubieke centimeter en hebben we te maken met een algehele wereldwijde weigering om ultrafijn en nanostof metingen op de agenda te zetten. 
Voor verdere uitleg: Lees hier
 
Fijnstof vs ultrafijnstof (brownian Motion)
Fijnstof zijn de stofjes die je ziet dwarrelen in het zonlicht. Als de chemische samenstelling hiervan slecht voor de gezondhied is dan kan dit huidklachten, longklachten en andere irritatie veroorzaken. Maar het zullen oppervlakkige klachten blijven. Ultrafijnstof en nanostof daarentegen zijn door hun geringe afmetigingen in staat om dieper in het lichaam door te dringen. Ultrafijnstof van diesel autos is rond de 100 nanometer en kan in de bloedbaan komen en veroorzaakt daarmee de groep longklachten, bloeddruk klachten, hartklachten etc. Maar is niet echt dodelijk.  Het nanostof van benzine autos gaat veel verder. Het kan door inademing direct in de hersenen komen en ook de bloed-hersenbariere passeren. De kleinere nanodeeltjes (picodeeltjes) blokkeren zuurstof opname op celniveau, doordat ze op de celreceptors gaan zitten. Dit kan hersenziekten zoals dementie, parkinson veroorzaken en het veroorzaakt kanker. Het tast de bedrading van het menselijk lichaam, het zenuwgestel, aan. Hierdoor stagneert de communicatie van de hersenen met de organen en veroorzaakt op die manier auto immuunziekten.
 
Oplossingen.
Alle oplossingen bestaan al. Ze liggen in de vorm van patenten in de laden bij de multinationals. Wat iedereen in eerste instantie moet weten is wat er zich op nano schaal in de lucht afspeelt. Daarvoor moeten we gaan  meten wat we niet kunnen zien. Er is via wetgeving cart blanche gegeven aan de vervuilers om hun onverkoopbaar giftig afval in de buitenlucht te dumpen. Als er genoeg steun is kunnen we ervoor gaan zorgen dat de wet wordt aangepast.
 
Het alternatief voor een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen en de daar uit voortvloeiende giftige chemicalien is simpel weg bijvoorbeeld de waterstof economie. Waterstof dat gemaakt wordt van zonne energie. Er bestaan technieken waarbij waterstof omgezet kan worden in een schone poedervorm wat niet in tanks zit die kunnen exploderen. Dit poeder is een directe vervanging van giftige batterijen en is ideaal om te vervoeren en om dalen in energie productie te compenseren.
Er zijn ook tal van schone energie bronnen, de zon bijvoorbeeld produceert zoveel
energie dat het niet eens volledig te oogsten is.