Vereniging

Openingswoord van de voorzitter:

Naar aanleiding van mijn onderzoek en observatie van de effecten van vliegtuiguitstoot op het natuurlijke weer verloop en het ecosysteem is de vereniging gezonde lucht voor onze kinderen opgericht. Dit om verbetering van de luchtkwaliteit  en de verstorende effecten op de atmosfeer te
bewerkstelligen. Nagenoeg dagelijks is te zien dat de hoeveelheid vervuiling een dusdanige hoeveelheid heeft aangenomen, dat er een tweede laag in de atmosfeer hangt boven de natuurlijke wolkenvorming. Deze tweede laag wordt in de reguliere media beschreven als zijnde sluierbewolking. Helaas wordt er door gerenommeerde instituten geen metingen gedaan op nanoschaal naar de stoffen die in vliegtuiguitstoot voorkomen, op een enkel onderzoek na. Aangezien deze stoffen een verwoestend effect hebben en de hoeveelheid vliegverkeer enorm toeneemt, is het belangrijk om kennis en data hierover te documenteren en beschikbaar te stellen. Het ecosysteem heeft geen antwoord op de hoeveelheid nanometalen die met de regen naar beneden komen. Dit geldt ook voor alle levende organismen, neurotoxisch gerelateerde  ziektes zijn explosief toegenomen de laatste 30 jaar, cijfers liegen niet en zijn niet weerlegbaar vooralsnog. Gedegen onderzoek en dataverspreiding hiervan is relevant omtrent deze ontwikkelingen, dus
daarom wil ik U vragen om een bijdrage te leveren in welke vorm dan ook.

Rene Hilberink

 

Secretaris:

Ik houd mij bezig, met (groot) stedelijke en rurale problematiek, voornamelijk:
– Quality of Life
– Water Transformaties
– Energy Transformaties
– Groene Infrastructuur
Dit doe ik, in de rol van innovatie makelaar in de circulaire economie, waarbij uitgegaan wordt van integrale duurzame keten samenwerking , dit door het verbinden van kleine en grote risicohoudende partijen in een transformatie gebied , waarbij gezamenlijk naar een keten gerichte aanpak wordt gezocht, Hierbij wordt, kennis-,ervaring en netwerk aan elkaar gekoppeld Door het versterken van lokale initiatieven op het gebied van innovatieve oplossingen voor bovenstaande thema’s. In mijn zoektocht naar duurzame oplossingen, naar bovenstaande thema’s , kwam ik er achter , dat (ultra)fijnstof en de chemische stoffen in de lucht een hele belangrijke factor is in gezondheidsklachten, kortademig, ophopen van zware metalen in de hersenen, verzwakking van het immuun systeem en zenuw stelsel. Als ook speelt toxische(vervuilde) neerslag ook een grote rol in het verslechteren van het benodigde zuurstof gehalte in de lucht, verzuring van water lichamen: oceanen en binnenwater , als ook het verzuren van de bodem. Rond bebouwing en vliegvelden, waar een grote verkeersdruk (weg en vliegverkeer) bestaat, ervaren mensen een directe aanslag op hun gezondheid, waarmee ze bij de dokter of erger belanden, wat uiteindelijk ook leidt tot een verdere verslechtering van de leef kwaliteit.In Nederland, hanteren we een van de hoogste fijnstof normen, waardoor er in Europees verband ook de grootste fijnstof norm overschrijdingen zijn. Door aandacht te vragen voor de ultra fijnstof problematiek, als gevolg van overmatige uitstoot van transport(weg-,water- lucht verkeer), industrie, veeteelt, kan het bewustzijn vergroot worden waar dit, nog onvoldoende bij het grote publiek aanwezig is. Daarnaast kan er begonnen worden , met het toepassen van oplossingen om,ultra fijnstof en de overmatige uitstoot te voorkomen en terug te dringen, waar dit nog onvoldoende gebeurd. Dit vraagt samenwerking van gemeenten en hun inwoners, centrale overheden, bedrijven en kennis instituten waar deze echte oplossingen willen
aandragen

Roy Zonnenberg