Effecten op de natuur

Natuur observaties

Gevolgen van giftige stoffen in nanovorm die niet van nature voorkomen in het ecosysteem.

Verbrandingsverschijnselen zijn duidelijk zichtbaar op de bladeren, een concentratie van metalen in de bladeren in combinatie met verstoord zonlicht.

De meeste struikvormen zoals te zien is op de foto's zijn aangetast en verzwakt.

Daar waar geen direct zonlicht op de bladeren kan komen zijn deze verschijnselen niet zichtbaar, zo als bijv. bij de foto s van de hedera. De kastanjebomen zijn al aan het uitsterven door de z.g.n. bloederziekte, wat eigenlijk een  gevolg is van verzwakking  van de vitaliteit.
Deze ziekte is begonnen in de omgeving van schiphol en heeft er voor gezorgd dat 50 procent is afgestorven in Nederland, in andere landen zoals Duitsland en Engeland is dit ook het geval.

Verzuring door toedoen van een combinatie van moderne verbrandingsmotoren leidt tot effecten die in de jaren 70 ook al voorkwamen, in de vorm van fijnstof maar nu terugkomen in nanovorm.
Dit is duidelijk waar te nemen op o.a. grasvelden waar mosvorming de overhand krijgt en de dennenbomen ernstig onder lijden en aan het afsterven zijn, ook de jonge (vitale) dennen zoals te zien is op de foto s .

Er is ook een verstoring waar te nemen in de ontwikkeling in de wortelstelsels door de verzuring en de verzadiging van nanometalen. Daarwortels zijn van levensbelang voor de opname van voedingsstoffen en water, bij verstopping ontstaat afsterving van delen die het verst van het wortelstelsel af staan m.a.w. de hoogste