Over ons

De vereniging “ Gezonde Lucht Voor Onze Kinderen “ is opgericht met als doel het bevorderen van een gezond leefklimaat voor de volgende generaties, speciaal wat betreft de luchtkwaliteit , dit ook om gezamelijk laagdrempelig onderzoek te doen, naar stoffen die in de atmosfeer worden gebracht en het documenteren van de atmosferische omstandigheden, de effecten op de lucht, het weer, de bodem en het ecosysteem. De onderzoeks resultaten worden op de website en andere publicatie kanalen gepubliceerd. Waarmee bewustwording en inzicht van de vervuiling van de atmosfeer op een grotere schaal bevorderd wordt.

www.gezondeluchtvooronzekinderen.nl

Gepostet von Rene Hilberink am Freitag, 29. Juni 2018